دوره های عمومی

چرا دوره های عمومی آتيه

پژوهش های متعدد نشان داده اند که خودآگاهی، عزت نفس و اعتماد بنفس، شاخص های اساسی توانمندی ها و ضعف های هر انسانی هستند. این سه ویژگی فرد را قادر می سازند که فرصت های زندگی اش را مغتنم شمرده، برای خطرات احتمالی آماده باشند، به خانواده و جامعه اش بیندیشد و نگران مشکلاتی که در اطرافش وجود دارد باشد و به چاره اندیشی بپردازد. در دوره های عمومی کلینیک آتیه تلاش می شود این توانمندی ها در افراد شکل گیرد و یا تقویت شود و اهداف فوق محقق گردد.