مطالب آموزشی

مطالب آموزشی

میل به یادگیری و ارتقای دانش همواره در نهاد آدمی جاودان بوده است. به ویژه دانش در مورد انسان و سلامت روان. این حوزه از آنجایی که پیچیدگی های زیادی را در خود جای داده است، نیاز به آموزش و یادگیری مداوم دارد. در این بخش اطلاعات به روز و کاربردی همراه با فیلم های آموزشی برای علاقه مندان به حوزه های مختلف سلامت روان و ارتقای عملکرد قرار داده شده است.