دوره های تخصصی


دوره های تخصصی آتيه

گروه آتیه درخشان ذهن ارائه دهنده دوره های تخصصی روانشناسی و آموزش تکنولوژی های نوین با استفاده از مجرب ترین کادر و جدیدترین سرفصل های آموزشی ویژه روانشناسان، نورولوژیست ها، پزشکان و مهندسان پزشکی.

کارگاه پردازش سیگنال های مغزی در EEGLab
کارگاه rTMS در درمان (ویژه روانپزشکان)
کارگاه rTMS در پژوهش و درمان
کارگاه نوروفیدبک
کارگاه tDCS