دوره های تخصصی


کارگاه rTMS در پژوهش و درمان
با حضور رویکردهای جدید در علم روانشناسی نیاز به استفاده از ابزارهای جدید برای پژوهش در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. رویکرد شناختی یکی از این رویکردهاست که از ابزارهایی نظیر روش های تحریک مغزی استفاده می‌نماید. یکی از روش های تحریک مغزی که در روانشناسی شناختی و علوم اعصاب شناختی کارایی زیادی دارد، تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای (TMS) است. در طی این روش پژوهشگر از طریق اعمال میدان مغناطیسی بر روی ناحیه‌ای از سر که قصد مطالعه آن را دارد، ضایعه مجازی یا ساختگی موقتی ایجاد می نماید و به مطالعه دقیق آن ناحیه از مغز می‌پردازد. علاوه بر استفاده TMS در نقشه برداری از مغز، برای مطالعه عملکردهای شناختی این ابزار بصورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. در مدت زمان کوتاهی که از عمر این روش تحریک مغزی می‌گذرد این ابزار خود را به عنوان یک روش درمانی برای ارتقاء عملکرد شناختی نیز مطرح کرده است. ترکیب TMS همراه با تکالیف شناختی درمانی است که امروزه برای افراد مبتلا به آلزایمر پیشنهاد می‌گردد. امید زیادی است که این ابزار بتواند مشکلات شناختی همراه با بیماری‌های روانپزشکی نظیر اسکیزوفرنی، دوقطبی، افسردگی را که از طریق درمان‌های رایج تاثیر نمی‌پذیرند را درمان کند.
بر این اساس در این کارگاه سعی داریم اصول پایه ای TMS و موارد ایمنی مرتبط با آن را تشریح نماییم و همچنین به کاربرد این روش در درمان بیماری های روانپزشکی و مطالعات مرتبط با روانشناسی شناختی و علوم اعصاب شناختی را مورد اشاره قرار دهیم.


1 day: rTMS Course
Time Content
8:30 – 10:15 Overview : Introduction to TMS
Overview of TMS (history and mechanisms of action)
10:15 – 10:45 Coffee & tea Break
10:45 – 12:30 Overview: TMS Fundamentals
Techniques, Parameters, Equipments, Safety
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 -15:00 Clinical Applications of TMS
Application of Mood disorders
1. Major depression
2. Bipolar depression
15:00 – 15:30 Coffee & tea Break
15:30 – 16:30 Clinical Applications of TMS
Application of in other psychiatric disorders
1. Schizophrenia
2. Anxiety disorders
3. Addiction
16:30 -17:30 Hands on: Determine Motor Threshold


2 day: rTMS Course
Time Content
8:30 – 10:15 Application of TMS in cognitive neuroscience (Part 1)
1. Overview of TMS in memory, attention, perception, decision making
2. Method of blinding in experiments
10:15 – 10:45 Coffee & tea Break
10:45 – 12:30 Application of TMS in cognitive neuroscience (Part 2)
1. Overview of TMS in memory, attention, perception, decision making
2. Method of blinding in experiments
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:00 Application of TMS in brain mapping
15:00 – 15:30 Coffee & tea Break
15:30 – 16:45 Application of TMS in Neurorehabilitation
1. Stroke
2. Aphasia
3. TBI
16:45 – 17:30Review, questions and closing of the day


«ثبت نام در كارگاه»
خواشمند است مبلغ مدنظر جهت شرکت در کارگاه را به شماره حساب (0355592227) (بانک تجارت گروه آتیه درخشان ذهن) واریز نمایید سپس از طریق لینک بالا ثبت نام خود را انجام دهید. در صورت بروز مشکل با شماره 84012304 تماس حاصل نمایید.
لطفا در صورتی که مشمول تخفیفی قرار گرفته اید اصل و کپی مدارک مربوط به تخفیف را در روز کارگاه به همراه داشته باشید.


«محل برگزاری كارگاه»