دوره های تخصصی


کارگاه پردازش سیگنال های مغزی در EEGLab
پیش نیازهای کارگاه:
با توجه به عملی بودن این کارگاه، لازم است شرکت کنندگان لپتاپ خود را آورده و قبل از شروع کارگاه نرم افزار MATLAB را بر روی آن نصب کنند. لازم به ذکر است، در کارگاه از نسخۀ R2013a این نرم افزار استفاده می شود، اما نسخه های دیگر نیز مشکلی نخواهند داشت. به علاوه، جعبه ابزار EEGLAB نیز لازم است بر روی سیستم ها وجود داشته باشد. برای دریافت این جعبه ابزار می توانید از لینک زیر استفاده کنید:
https://sccn.ucsd.edu/eeglab/downloadtoolbox.php
برای نصب، می توانید از راهنمایی های موجود در سایت استفاده کنید. در غیر این صورت در ابتدای کارگاه این عمل انجام خواهد شد.

روز اول – مقدمات و مباحث اولیه پردازش EEG
ساعت موضوع
9 تا 10:30 • نصب و راه اندازی EEGLAB، نمایش و پیش پردازش اولیه سیگنال مغزی
• تحلیل پتانسیل های وابسته به رخداد بر داده های نمونه نرم افزار
10:30 تا 11 استراحت
11 تا 13 • تحلیل پتانسیل های وابسته به رخداد بر داده های نمونه نرم افزار (ادامه)
• بررسی پتانسیل های وابسته به رخداد (پیاده سازی روش های قبل بر یک نمونه دادۀ بالینی)


روز دوم – مباحث پیشرفته پردازش EEG
ساعت موضوع
9 تا 10:30 • مرور و جمع بندی مطالب جلسه قبل
• آنالیز مولفه های مستقل و کاربرد آن در تحلیل EEG
10:30 تا 11 استراحت
11 تا 13 • تحلیل زمان-فرکانس سیگنال EEG
• تجمیع دادگان در فرمت study و پردازش بر روی آنها
• مباحث تکمیلی: تصحیح آرتیفکت های معمول
• معرفی نرم افزارهای وابسته به EEGLAB با کاربردهای متفاوترزومه سركار خانم مريم رستمی